De Run 5127 – 5135, Veldhoven

Nieuw te bouwen bedrijfsruimte op een kavel van ruim 16.000 m²
Units vanaf 7.000 m²

Perceel
16.315 m²
Bedrijfsruimte
13.052 m²

Nieuw te bouwen pand op een kavel van ruim 16.000 m²

PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN
Voor het object vigeert het bestemmingsplan ‘De Run 2008, herziening I, 2010’ onherroepelijk sinds 16 december 2010. De bestemming laat bedrijven toe voor zover deze behoren tot milieucategorie 3 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten. Dat wil zeggen dat ter plaatse bedrijfsactiviteiten behorende bedrijfscategorie 3.1, 3.2 zijn toegestaan. Voorts geldt een uitzondering op het betreffende perceelgedeelte voor een bedrijf van categorie 4 in de vorm van een kunststofverwerkingsbedrijf zonder fenolharsen.

OPPERVLAKTE PERCEEL EN BEBOUWING
De kadastrale percelen Veldhoven sectie K nummers 486 en 488 meten 16.315 m². Uit het bestemmingsplan kan geconcludeerd worden dat de locatie de mogelijkheid biedt om een bedrijfsbebouwing (inclusief bijbehorende kantoren) van circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak op de begane grond te realiseren. Met een maximale bouwhoogte van 16 meter is het vanzelfsprekend ook mogelijk om verdiepingen te realiseren.

Overigens kan het bevoegd gezag middels het verlenen van een omgevingsvergunning uitzonderingen toestaan ten einde het bouwvlak te overstrekken, een hoger bouwpercentage en/of een grotere bouwhoogte te realiseren.

Situatie
Situatie

Bedrijventerrein de Run is met haar omvang van ongeveer 154 hectare, één van de grotere bedrijventerreinen in de regio.

Het perceel van ruim 16.300 m² bevindt zich op bedrijventerrein De Run in Veldhoven. Niet alleen betreft het een uitstekende zichtlocatie, door de strategische ligging in de oksel van de A2 en de A67 is de locatie tevens goed bereikbaar. Het deelgebied de Run 5100 kenmerkt zich functioneel als een gemengd bedrijventerrein met een uiteenlopende mix van hoogwaardig technologische, logistieke en ontwikkelingsbedrijven. Dankzij deze bedrijven speelt De Run een belangrijke rol in Brainport Regio Eindhoven en is naast Amsterdam Schiphol Airport en Rotterdam Seaport, één van de drie economische pijlers van het land.

Highlights
  • Uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer en gelegen nabij belangrijke autosnelwegen A2-A58-A67 en Eindhoven Airport.
  • Nieuwbouw en op maat gebouwd pand
  • Een kavel van ruim 16.000 m², waarvan 13.000 m² te bebouwen tot een hoogte van 16 meter
  • Bedrijfsactiviteiten behorende tot de categorie 3.1 en 3.2 toegestaan

Buren met internationale allure

ASML

ASML

ASML is een Nederlands hightechbedrijf en een van de belangrijkste leveranciers van machines voor de halfgeleider industrie. In het bijzonder maakt ASML steppers en scanners die worden gebruikt bij het maken van chips. ASML is wereldmarktleider op haar vakgebied.

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is al jaren de tweede luchthaven van Nederland. De luchthaven timmert al jaren flink aan de weg. De faciliteiten op en rondom het vliegveld worden steeds geoptimaliseerd. Het aantal passagiers, vliegbewegingen en bestemmingen groeit, waardoor er inmiddels een volwaardig aanbod is aan landen in Europa en aangrenzende landen.

High Tech Campus Eindhoven

High Tech Campus Eindhoven

De inmiddels, zowel nationaal als internationaal zeer bekende High Tech Campus is een technologiecentrum op het terrein van het voormalige ‘NatLab’ in Eindhoven. De High Tech Campus behoort bij de 17% grootste technologieparken ter wereld. Het is een mix van nu al zo’n 90 organisaties.

VDL Groep

VDL Groep

Familiebedrijf de VDL Groep is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten. Het is een bundeling van flexibele, zelfstandige bedrijven met elk hun eigen specialisme.

Het pand afstemmen op de specifieke gebruikerswensen van de huurder.

De verhuurder heeft de kennis en expertise in huis om deze bedrijfsunit af te stemmen op de specifieke gebruikerswensen van de huurder. Wij vinden het belangrijk dat het bedrijfspand het afwerkingsniveau krijgt dat bij u, de gebruiker, past. We denken daarom graag met u mee, onderzoeken en bespreken de mogelijkheden tot maatwerk. Met genoegen maken we tijd voor u vrij om eens verder te praten over de kansen die dit gebouw u kan bieden.
Projectnummer
10401
Perceel
16.315 m²
Bedrijfsruimte
13.052 m²
Aanvaarding
8 maanden na verkrijging definitieve bouwvergunning
Huurtermijn
10 jaar
Optieperiode
Telkens 5 jaar
Eerste huurbetaling
Voor ingebruikname van het pand
Betaaltermijn
Per kwartaal vooraf
Aanvangshuurprijs
Nader overeen te komen, afhankelijk van opleverniveau en unitgrootte
BTW over huurprijs
Ja
Bankgarantie
Ter waarde van een kwartaalhuur inclusief BTW
Indexering
Ja, jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringang op basis van het “CPI-alle huishoudens” (2015 = 100) en volgens ROZ Algemene Bepalingen
Contractvorm
Op basis van een standaard ROZ model met de daarbij behorende algemene bepalingen
Opzegtermijn
12 maanden
Rechten
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld om u een indicatie te geven van maten, indeling en afwerking van het object. Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend